વડાપ્રધાન 4મી જુલાઈ 2022ના રોજ ગાંધીનગરમાં ડિજિટલ ઈન્ડિયા વીક 2022નું ઉદ્ઘાટન કરશે. તેથી મેં ડિજિટલ ઈન્ડિયા આપણા રોજિંદા જીવનને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે તેના પર લખવાનું નક્કી કર્યું છે.

 

વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો…

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *